Taisyklės

Parduotuvės Taisyklės
1. Parduotuvėje Garden24.LT įsigyti prekes turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys.
1.1. Jaunesni nei 16 metų amžiaus fiziniai asmenys privalo turėti tėvų ar globėjų sutikimą.
2. Klientas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą.
2.1. Registruojantis būtina pateikti tikslų gyvenamosios vietos adresą: tai reikalinga ne tik pristatant
prekes, bet taip pat (automatiškai) formuojant PVM sąskaitą-faktūrą už įsigytas prekes.
2.2. Registruojantis būtina nurodyti savo kontaktinį telefono numerį. Prieš išsiųsdami užsakymą
Garden24.LT gali kreiptis papildomos informacijos.
2.3. Pateikus neteisingus duomenis, kliento galimybės naudotis www.garden24.lt svetaine gali būti
ribojamos.
3. Klientas atsako už pristatymo informacijos tikslumą:
3.1. Vardų, pavardžių, vietovių pavadinimai privalo prasidėti didžiąja raide.
3.2. Būtina nurodyti pristatymo adreso pašto kodą.
3.3. Pateikus netikslią (ar klaidingą) pristatymo informaciją, Garden24.LT neatsako už galimus
pristatymo nesklandumus, taip pat turi teisę reikalauti atlyginimo už pakartotinį pristatymą dėl
neteisingai nurodytos pristatymo informacijos.
4. Dėl pateiktų duomenų saugumo UAB „Magus LT“.
4.1. Įsipareigojame, kad registracijos, užsakymo ar užklausų formose užpildyti duomenys bus
naudojami tik siekiant įvykdyti Jūsų užsakymus ar užklausas.
4.2. Įsipareigojame neperduoti registracijos metu pateiktos konfidencialios informacijos trečiosioms
šalims.Šis įsipareigojimas negalioja LR teisės aktuose numatytais atvejais.
4.2. Kliento duomenų saugumą užtikrina saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas.
Įsipareigojame, kad duomenys, keliaudami tarp kliento kompiuterio ir serverio nebus perskaityti arba
pakeisti trečių šalių.
4.4. Administruodami interneto svetainę www.garden24.lt galime naudoti lankytojų kompiuterių IP
adresus. IP adresas gali būti panaudotas identifikuojant lankytoją ir renkant demografinę informaciją.
5. UAB „Magus LT“ pasilieka teisę:
5.1. Koreguoti puslapyje esančią informaciją: prekes, prekių aprašymus, kainas ir taisykles. Atsiradus
naujiems parduotuvės Garden24.lt taisyklių punktams, jie įsigalioja iškart po jų paskelbimo.
5.2. Riboti klientų, nesilaikančių šių taisyklių, galimybes naudotis šia svetaine.
5.3. Asmenis, nesilaikančius šių taisyklių ar vykdančius kenkėjišką veiklą, patraukti teisinėn
atsakomybėn.
5.4. Reikalauti atlyginti užsakytų prekių transportavimo išlaidas ir/ar negrąžinti sumokėto avanso, jei
klientas vienašališkai atšaukia vykdomą užsakymą, kuriam be standartinės pirkimo sutarties dar
buvo sudaryta papildoma specialaus užsakymo sutartis.
5.5. Reikalauti, kad Pirkėjui atsisakius pirkimo-pardavimo sutarties, prekės būtų grąžintos kliento
sąskaita arba klientas atlygintų grąžinimo (pristatymo) paslaugas.
5.6. Iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas
pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (gražino) bent vieną kokybišką prekę iš
pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
6. Draudžiama:
6.1.
Kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti puslapyje esančią informaciją ar jos turinį be raštiško svetainės
savininko sutikimo;
6.2. Naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti šios internetinės svetainės darbui ar kitais
veiksmais trikdyti www.garden24.lt sistemos veiklą.

PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA
Visoje ES galiojanti direktyva 1999/44/EC numato ne trumpesnį nei 24 mėn. garantinį
laikotarpį fiziniams asmenims. Atskirais atvejais gamintojas gali nustatyti trumpesnį arba
ilgesnį terminą. Tokiu atveju taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis. Juridiniams
asmenims taikomas trumpesnis, dažniausiai 12 mėn. garantinis laikotarpis.
Pateikiant prekę garantiniam remontui pakanka turėti pirkimo dokumentą* arba užpildytą
garantinį taloną**.
Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai.
Garantinį remontą atlieka autorizuoti serviso centrai. Pirkėjas prekes turi pristatyti pats.
Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.
Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad pakanka turėti pirkimo dokumentą (kasos čekis,
sąskaita-faktūra ar lizingo sutartis), jei juose yra tiksliai nurodytas gaminys. Toks dokumentas
patvirtina prekės įsigijimo datą ir asmenį, kuris įsigijo įrangą. Pardavėjo garantinį taloną papildomai
pateikti būtina tik jei pirkimo dokumente nėra tiksliai nurodytas įrangos modelis (tuomet
garantiniame dokumente turi būti nurodyti įrangos identifikavimo duomenys).
* Pirkėjui pageidaujant PVM sąskaitą – faktūrą gausite el.laišku, kai Jūsų užsakymo statusas bus
patvirtintas įvykdytu.
** Atskirus garantinius dokumentus papildomai naudoja tik dalis gamintojų. Garantiniai dokumentai
gali būti siunčiami atskirai nuo prekių ir neužpildyti (tai teisės į garantinį servisą nepanaikina).
*** Klientas visuomet turi teisę kreiptis į Garden24.lt ir mes pasistengsime suteikti operatyvią pagalbą
ar reikiamą informaciją dėl prekės remonto. Kreipiantis prašome nurodyti užsakymo numerį, pirkimo
datą, pirkėjo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą.
PIRKĖJO TEISĖS
Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalyje, nustatančio, jog
„Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso
6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos
patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis“ nustatyta tvarka,
galimas tinkamos kokybės prekių grąžinimas:
– Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui ir
prekes grąžindamas savo lėšomis per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pristatymo dienos
(klientas siuntos priėmimą patvirtina parašu kurjeriui);
– Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta
dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių
programų tiekimo ir pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
– Jeigu pirkėjas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, kai už daiktą visiškai ar iš dalies sumokama
pagal tam tikslui pardavėjo ir pirkėjo arba pardavėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito
sutartį, tai ta vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų
pirkėjui;
– Jeigu klientui buvo suteikta papildoma pasiūlymo nuolaida, ta nuolaida yra automatiškai
atšaukiama tuo atveju, kai klientas atšaukia (ar grąžina) bent vieną kokybišką užsakymo pagal tokį
pasiūlymą prekę.

PREKIŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS
Grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
– grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
– prekė turi būti nenaudota ir Pirkėjo nesugadinta;
– prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės
plėvelės ir kt.) Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę;
– grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
– grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris,
data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Tuo atveju,
jei pinigai grąžinami ne į pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti pirkėjo išduotą
įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.
Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų
nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžinti Pirkėjui visas šio
sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Pirkėjui atsisakius
sudarytos sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
Garden24.lt vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos
nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino)
bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Garden24.lt įsipareigoja savo
lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę
sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 (2014.07.22 nutarimo Nr. 738 redakcija)
patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
Pirkėjai turi teisę patys apmokėdami prekės pristatymo išlaidas, per keturiolika dienų atsisakyti
prekės. Ši teisė negalioja žemiau nurodytoms išimtims:
1) paslaugų sutartims;
2) sutartims dėl pagal specialius pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto
pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą,
arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos pirkėjo asmeninėms reikmėms;
3) sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
4) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra
netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
5) sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su
kitais daiktais;
6) sutartims, sudarytoms pirkėjui pateikus mums konkretų prašymą dėl specialisto atvykimo
tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai.
7) sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie
buvo išpakuoti po pristatymo;
8) sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių
leidinių prenumeratos;
9) sutartims dėl skaitmeninio turinio teikimo;
10) grąžinimo teisė taip pat negalioja prekėms, užsakomoms specialiu užsakymu arba pagal
specialią konfigūraciją (pvz. kompiuteriai užsakomi iš pageidaujamo gamintojo pagal kliento
pageidautus parametrus).
Jei per garantijos terminą kliento įsigyta netinkamos kokybės prekė pakeičiama nauja tinkamos

kokybės preke, pakeistajai taikomas likęs garantijos terminas, t.y. garantinis terminas
nepratęsiamas.
DUOMENŲ SAUGUMO GARANTIJA
Kliento duomenų saugumą užtikrina saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas.
Duomenys, keliaudami tarp kliento kompiuterio ir serverio nebus perskaityti arba pakeisti trečių
šalių, nes yra šifruojami sudėtingiausiais karinio lygio algoritmais. Atsiskaitydamas elektronine
bankininkyste, pirkėjas visus duomenis įveda banko sistemoje, todėl Garden24.lt ši informacija yra
neprieinama.
Dėl prekių pristatymo už Lietuvos ribų prašome susisiekti užpildant „klausk apie prekę“ formą ir dėl
pristatymo sąlygų bei kainos Jums parašysime asmeniškai.
PRISTATYMO TERMINAI IR LAIKAS
Kurjerių tarnyba prekes pristato Jūsų užsakymo informacijoje nurodytu adresu.
Siuntos klientams yra pristatomos darbo dienomis tarp 8 ir 18 val.
Jei Jūsų užsakyta prekė (-ės) yra sandėlyje Lietuvoje ir Jūs atsiskaitote el.bankininkystės įskiepiu arba
išankstiniu pavedimu, prekes pristatome per maždaug 1-2 darbo dienas.

DĖMESIO!
– Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti išorinę siuntos būklę dar dalyvaujant kurjeriui.
Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas kurjeriui apie siuntos
pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą (to nepadarius, eliminuojama galimybė vėliau pareikšti
pretenzijas kurjerinei bendrovei dėl pristatymo broko).
– Priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu
atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos. Bet kuriuo atveju,
įsipareigojimai dėl prekės garantijos lieka galioti.
– Atsiskaitydami grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, turėkite tikslią grynųjų pinigų sumą,
nurodytą Jūsų užsakyme.

SVARBU:
Tuomet, kai prekės pristatomos iš sandėlių užsienyje, pristatymas gali užtrukti apie 10-20 darbo
dienų.
– Jei prekė pristatoma pagal spec. užsakymą, pristatymo terminą suderinsime atskirai, tačiau
maksimali pristatymo trukmė paprastai neviršija 3-4 savaičių.
– Atskirų prekių pristatymo terminai gali skirtis. Preliminarus terminas yra nurodomas kiekvienos
prekės kortelėje. Užsakytos kelios prekės gali būti pristatomos atskiromis siuntomis.
Administruodami savo interneto svetainę mes galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP
adresas gali būti panaudotas identifikuojant lankytoją ir renkant demografinę informaciją.
Svetainėje esančiose užsakymų bei registracijos formose lankytojų prašoma pateikti asmeninę
informaciją (nurodyti vardą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.). Šie duomenys naudojami
vykdant Jūsų užsakymus ar užklausas, taip pat susisiekti su Jumis, jei jus aptarnaujantiems Garden24.lt
darbuotojams kiltų kokių nors klausimų.

Klientas, pirkimo metu ar užklausose nurodydamas el.pašto adresą ar telefono numerį, automatiškai
sutinka, nurodytais kontaktais gauti informaciją iš Garden24.lt (priešingu atveju negalime atsakyti į
užklausą ar įvykdyti užsakymo).
Įsipareigojame neatskleisti klientų asmeninės informacijos trečiosioms šalims. Šis įsipareigojimas
negalioja LR teisės aktuose numatytais atvejais.
Turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas apie tai pranešę Garden24.lt tinklalapyje.
Jei šias sąlygas pakeitus Jūs ir toliau naudojatės el. parduotuvės paslaugomis, laikome, kad sutikote
su sąlygų pakeitimu.
Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Garden24.lt nėra
atsakingi už šių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.
Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos
keisti, blokuoti ar ištrinti. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent
per paskutinius vienerius metus. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens
duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai
duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
Dėl duomenų tvarkymo kreiptis į UAB „Magus LT“:
Reg. adresas Saulėgrąžų g. 18, LT-46326 Kaunas; Tel. 8 600 25915; El.paštas: [email protected] (darbo
laikas I-V 09.00 – 17.00)

[]